Borgo logotype

Var med och utveckla bolånemarknaden

Välkommen till Borgo

Våra värderingar

  • Nytänkande

    Vi uppmuntrar varandra till att komma med idéer och har en kreativ arbetsmiljö.

  • Ansvarstagande

    Vi tar ansvar för hur vi agerar, vi följer regler och har en hållbar affärsmodell.

  • Kundfokus

    Allt det vi gör, gör vi med utgångspunkt från kundens behov.

Stockholm